Motie inzake een wethouder Volks­tuinen


23 december 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van volkstuinparken in de gemeente Amsterdam en de notitie Aanpak voor ontwikkeling van Amsterdamse volkstuinparken;

Constaterende dat:

– Het onderwerp volkstuinen raakvlakken heeft op meerdere portefeuilles en het op dit moment bij de wethouder Ruimtelijke Ordening is vastgelegd.

Overwegende dat:

– het groen in Amsterdam continu onder druk staat door de beperkte openbare ruimte in de stad;

– het wenselijk is dat volkstuinen een expliciet onderdeel in een wethoudersportefeuille te maken.

Spreekt uit:

dat het wenselijk is de volgende raadsperiode volkstuinen een expliciet onderdeel te maken van een wethoudersportefeuille.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, JA21

Tegen

CU, GroenLinks, D66, PvdA, DENK, NIDA, VVD, SP