Motie inzake opvang dakloze IHBTQI+'ers


11 november 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Begroting 2022.

Constaterende dat:

– Er op dit moment geen speciale opvang is voor dak- en thuisloze LHBTQI’ers;

– De waarborging van de veiligheid van dak- en thuisloze LHBTQI’ers specifieke voorwaarden vereist waar niet altijd aan kan worden voldaan op bestaande opvanglocaties;

– Utrecht een pilot[1] is begonnen met een speciale opvangplek voor dakloze LHBTQI’ers;

– Amsterdam als Regenboogstad de verantwoordelijkheid draagt om de veiligheid van alle LHBTQI’ers zo goed mogelijk te beschermen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Onderzoek te doen naar de noodzaak en mogelijkheden om een opvang in te richten voor dak- en thuisloze LHBTQI’ers en hierover te rapporteren naar de raad.

Indieners

J.A. Veldhuyzen

J.F. Bloemberg-Issa

T.C. de Fockert


[1] https://nos.nl/artikel/2369054...


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, SP, DENK, CDA, CU, FvD, D66, PvdA, PvdD, Bij1, PvdO

Tegen

JA21