Motie inzake het bestem­mingsplan IJburg 2e fase - Strand­eiland (extra sport­fa­ci­li­teiten op Strand­eiland)


10 november 2021

De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland (VN2021- 023047).

Constaterende dat:

- er plannen zijn om kunstgras sportvelden en parkeerplekken aan te leggen in de struinnatuur van het Diemerpark, een park met een hoge natuurlijke en ecologische waarde en onderdeel van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur.

Overwegende dat:

- zowel groen en biodiversiteit als sportfaciliteiten belangrijk zijn voor de leefbaarheid van IJburg.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de verkenning naar extra sportvelden in het Diemerpark te beëindigen en in plaats daarvan extra sportfaciliteiten te realiseren op Strandeiland.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FvD, PvdO, CDA, CU, Bij1

Tegen

GroenLinks, VVD, SP, DENK, D66, PvdA, JA21