Motie inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (raad infor­meren over moge­lijk­heden handhaven, beperken of verbieden terras­ver­warmers)


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke metropool’.

Constaterende dat:

  • energiebesparing een eerste stap is naar een duurzaam energiebeleid; het verwarmen van de openbare buitenlucht met energie uit gas of elektriciteit energieverspilling is en niet past binnen een duurzame gemeente;
  • wethouder van Doorninck, met de portefeuille duurzaamheid, in mei 2020 heeft aangegeven dat het de bedoeling is om in het kader van het Omgevingsplan te kijken naar regelgeving omtrent terrasverwarming.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de raad voor het eerste kwartaal van 2022 te informeren over de mogelijkheden die het Omgevingsplan biedt om maatregelen te nemen op het gebied van het handhaven, beperken of verbieden van terrasverwarmers.

Indieners,

J.F. Bloemberg-Issa
N.A. Van Renssen
N.T. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, CU, SP, GroenLinks

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, PvdO, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (raad informeren over mogelijkheden bodemdaling tegengaan en herstellen)

Lees verder

Amendement inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (Behoud Lutkemeer in Omgevingsvisie)

Lees verder

    Word actief Doneer