Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (Behoud Lutkemeer in Omge­vings­visie)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • de Lutkemeerpolder de laatste biologische akkerbouwpolder is van Amsterdam, met een belangrijke rol voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Overwegende dat:

  • de maatschappelijke druk om de Lutkemeerpolder te behouden onverminderd groot is en het laatste (juridische) woord over de toekomst van de Lutkemeerpolder nog niet gevallen is;
  • het dus onlogisch is in de visie voor 2050 de Lutkemeerpolder als bedrijventerrein te bestemmen.

Besluit:

  • Op pagina 1 en 2 in de Visiekaart Amsterdam 2050 de bestemming van de Lutkemeerpolder te wijzigen van bedrijventerrein naar landschap.
  • Op pagina 78 en 79 in de Visiekaart Amsterdam 2050 de bestemming van de Lutkemeerpolder te wijzigen van bedrijventerrein naar landschap.
  • Op pagina 116 in de kaart de bestemming bedrijvigheid en logistiek van de Lutkemeerpolder weg te halen.
  • Op pagina 128 in de kaart de bestemming van de Lutkemeerpolder te wijzigenvan bedrijventerrein naar Park, landschapspark en landschap.
  • Op pagina 153 van de Omgevingsvisie te schrappen: “H5 Hubs Regiohub Parkstad aansluiting Westrandweg A5 – Ookmeerweg – Bedrijvenpark Lutkemeer Nieuw-West Na 2040”.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

NIDA, PvdD, CU, PvdO, Bij1, DENK, FvD

Tegen

JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA