Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (Behoud Lutkemeer in Omge­vings­visie)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • de Lutkemeerpolder de laatste biologische akkerbouwpolder is van Amsterdam, met een belangrijke rol voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Overwegende dat:

  • de maatschappelijke druk om de Lutkemeerpolder te behouden onverminderd groot is en het laatste (juridische) woord over de toekomst van de Lutkemeerpolder nog niet gevallen is;
  • het dus onlogisch is in de visie voor 2050 de Lutkemeerpolder als bedrijventerrein te bestemmen.

Besluit:

  • Op pagina 1 en 2 in de Visiekaart Amsterdam 2050 de bestemming van de Lutkemeerpolder te wijzigen van bedrijventerrein naar landschap.
  • Op pagina 78 en 79 in de Visiekaart Amsterdam 2050 de bestemming van de Lutkemeerpolder te wijzigen van bedrijventerrein naar landschap.
  • Op pagina 116 in de kaart de bestemming bedrijvigheid en logistiek van de Lutkemeerpolder weg te halen.
  • Op pagina 128 in de kaart de bestemming van de Lutkemeerpolder te wijzigenvan bedrijventerrein naar Park, landschapspark en landschap.
  • Op pagina 153 van de Omgevingsvisie te schrappen: “H5 Hubs Regiohub Parkstad aansluiting Westrandweg A5 – Ookmeerweg – Bedrijvenpark Lutkemeer Nieuw-West Na 2040”.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

NIDA, PvdD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, FvD

Tegen

JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (raad informeren over mogelijkheden handhaven, beperken of verbieden terrasverwarmers)

Lees verder

Amendement inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (beschermen natuurwaarden Groen-Blauwe Hotspots)

Lees verder

    Word actief Doneer