Motie inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (Afspraken MRA)


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • in de Omgevingsvisie wordt verwezen naar ‘bestaande afspraken binnen de MRA en met het Rijk’;
  • in de Omgevingsvisie wordt o.a. wordt verwezen naar een ‘MRA ontwikkelkader’ een ‘MRA verstedelijkingsstrategie’ een ‘MRA-agenda’ en ‘MRA afspraken’ met betrekking tot ’ banengroei en de woningvoorraad’.

Overwegende dat:

  • geregeld blijkt dat er sprake is van verschillende doelstellingen, deals, convenanten en afspraken tussen Amsterdam en de MRA die helemaal niet of onvoldoende zijn voorgelegd aan -en besproken zijn in - de Amsterdamse gemeenteraad;
  • de MRA een ondemocratisch gekozen en informele bestuurslaag is zonder mandaat.

Spreekt uit:

  • dat het ontwikkelen van beleid in eerste instantie een taak is van het Amsterdamse gemeentebestuur en dat afspraken die niet vooraf zijn goedgekeurd door de gemeenteraad tussen de MRA en Amsterdam volkomen vrijblijvend zijn

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, CU, BIJ1, DENK

Tegen

NIDA, VVD, D66, PvdO, SP, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (geen groen naar sport)

Lees verder

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (onderzoek klimaatscenario's IPCC)

Lees verder

    Word actief Doneer