Motie inzake laat Amsterdam 100% eigenaar blijven van AEB en de scheids­ingin­stal­latie.


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het AEB

Overwegende dat:

  • Het college onlangs bekend heeft gemaakt het AEB opnieuw in de verkoop te willen zetten;
  • Ditmaal ook de scheidingsinstallatie, dat het Amsterdamse huisvuil verwerkt tot recyclebare grondstoffen, wordt verkocht;
  • Amsterdam met de verkoop van het AEB en de scheidingsinstallatie zeggenschap en regie verliest over taken als afvalverwerking en recycling;
  • Deze en andere maatschappelijk belangrijke taken als warmtevoorziening en C02-reductie in publieke handen behoren te zijn;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Het Afval Energie Bedrijf en de scheidingsinstallatie niet te verkopen, maar in publieke
    handen te houden door Amsterdam 100% eigenaar te laten blijven.

Indieners,
E. Bobeldijk
R. Alberts
A.L. Bakker
C.K.E. Kabamba


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, Lijst AV, SP, Lijst Kabamba

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake de inzet op expliciete rol voor groen in de innovatiedistricten

Lees verder

Motie inzake de gestegen dierenartskosten door overname commerciële partijen

Lees verder

    Word actief Doneer