Motie inzake het Rapport Bouw­stenen voor de Goede (Rechts)orde


6 oktober 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het Rapport Bouwstenen voor de Goede (Rechts)orde

Overwegende dat:

– de laatste jaren steeds vaker bewoners met terechte zorgen aankloppen bij de gemeente omdat ze het idee hebben dat vergunningen te makkelijk verleend worden zonder dat daarbij

naar de buurt geluisterd wordt;

– volgens de hoogleraren die het Rapport Bouwstenen voor de Goede (Rechts)orde hebben geschreven de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet voldoende worden nageleefd bij

sommige procedures omtrent Ruimtelijke Ordening.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

De procedures bij Ruimtelijke Ordening te toetsen op algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Indieners

N.T. Bakker

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, NIDA, DENK, SP, BIJ1, FvD, PvdO, CU, JA21, CDA, VVD

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA