Motie inzake het pleiten bij de Rijks­overheid voor een humaner bijstands­beleid en het vergroten van de beleids­vrijheid van gemeenten in het uitvoeren van de Parti­ci­pa­tiewet


15 maart 2021

De raad,

Gehoord de discussie over een humaner bijstandsbeleid in het licht van het boodschappendrama van de gemeente Wijdemeren.

Constaterende dat:

– Volgens onderzoeksinstituut Nibud de bijstandsuitkeringen niet voldoende zijn om van rond te komen;

– De (vaste) lasten van bijstandsgerechtigden de laatste jaren ontzettend zijn toegenomen;

– Volgens berekeningen van het Nibud gezinnen met twee kinderen maandelijks gemiddeld €170,- tekort komen.[1] Het aannemelijk is dat dit tekort nog groter is bij gezinnen met drie, vier of meer kinderen.

– Er onder de Participatiewet al heel snel sprake is van fraude, bijvoorbeeld na het schenden van de inlichtingenplicht

– Bij de Participatiewet beleidsvrijheid van gemeenten op vele manieren wordt beperkt wat het bieden van maatwerk moeilijk maakt

Verder constaterende dat:

– Het college de vrijlatingsgrens gemaximaliseerd heeft op jaarlijks maximaal €1.200,-;[2]

– Het ontvangen van boodschappen (bijvoorbeeld via een voedselbank) gezien wordt als gift. Echter, een gezin met twee kinderen, volgens de berekening van Nibud, jaarlijks €2.040,- tekort komt. Voor gezinnen met drie of meerdere gezinsleden valt het jaarlijks tekort nog hoger uit. De vrijlatingsgrens van €1.200,- is daarom niet toereikend genoeg voor gezinnen met meerdere kinderen die mogelijk afhankelijk zijn van giften om enigszins normaal mee te doen in onze samenleving.

Overwegende dat:

– De bijstandsuitkering geen vetpot is en het hoog tijd wordt voor een adequaat bestaansminimum waar bijstandsgerechtigden van kunnen rondkomen

– Er veel meer ruimte moet komen om mensen op hun persoonlijk situatie en intenties te beoordelen

– Een hogere vrijlatingsgrens van bijvoorbeeld jaarlijks €2.400,- de lage bijstandsuitkeringen enigszins kan compenseren en waardoor onze bijstandsgerechtigden zich in ieder geval geen zorgen hoeven te maken over het ontvangen van goederen of hulp anderszins die geclassificeerd worden als noodzakelijk (zoals boodschappen of kleding).

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de Rijksoverheid te pleiten voor:

– het verhogen van het bestaansminimum;

– het geven van bevoegdheid aan gemeenten om een bestuurlijke boete op te leggen in plaats van de huidige verplichting om dat te doen;

– meer beleidsvrijheid voor gemeenten om te bepalen wat het best werkt om iemand aan het werk te helpen, waaronder de mogelijkheid om de vrijlatingsgrens voor giften verder te verhogen;

– het geven van bevoegdheid aan gemeenten om aan bepaalde groepen categorale bijzondere bijstand te verstrekken zodat ze inwoners veel laagdrempeliger en met minder bureaucratie kunnen ondersteunen.

En hierover te rapporteren aan de raad.

De leden van de gemeenteraad

S.Y. Khan

E.C. IJmker

D.G.M. Ceder

J.A. Veldhuyzen

D. Schreuders

S. Mbarki

D.O.C. de Jager

J.F. Bloemberg-Issa


[1] 1 https://www.nibud.nl/wp-conten...

[2] https://www.amsterdam.nl/werk-...


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, SP, DENK, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten (betrek een externe partij ook bij het vaststellen van de hanteren herbouwkosten en de voorgestelde wijze van indexering)

Lees verder

Motie inzake het rapport Evaluatie Bestuurlijk Stelsel (variant uitwerken waarbij politieke partijen in stadsdeelcommissies vervangen worden door buurtbewoners)

Lees verder

    Word actief Doneer