Motie inzake het Onder­wijs­huis­ves­tings­pro­gramma PO, VO en (V)SO (geen school in het Mande­lapark)


7 november 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het Onderwijshuisvestingsprogramma PO, VO en (V)SO en instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten (geen school in het Mandelapark)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Onderwijshuisvestingsprogramma PO, VO en (V)SO en instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1819)

Constaterende dat:

  • Het college van plan is een school te bouwen in het Mandelapark;
  • Het groen in Amsterdam al zeer onder druk staat;

Overwegende dat:

Bewoners in Zuidoost zich zorgen maken over het verdwijnen van groen en volbouwen van het Mandelapark

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Geen school te bouwen in het Mandelapark.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA