Motie inzake de inves­te­ringsnota Jacob Geelbuurt Oost (lage tempe­ra­tuur­warmte)


7 november 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de investeringsnota Jacob Geelbuurt Oost (lage temperatuurwarmte)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de investeringsnota Jacob Geelbuurt Oost (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1830).

Constaterende dat:

  • de afspraken met Nuon gebaseerd zijn op technieken uit het jaar 2005;
  • woningen tegenwoordig beter geïsoleerd kunnen worden waardoor technieken met lage temperatuurwarmte duurzamer zijn dan stadswarmte;
  • het de wens is van de gemeenteraad om technieken met lage temperatuurwarmte toe te passen bij nieuwbouw.
  • het college binnenkort in overleg wil gaan over de concessie met Nuon teneinde om op een andere manier dan zoals beschreven is in de concessie om te gaan met de verdeling van warmte in de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om vooralsnog, in de plannen voor de Jacob Geelbuurt Oost af te zien van
het aansluiten van woningen op stadswarmte en de wens van de
gemeenteraad, het toepassen van de lage temperatuurwarmte in de Jacob
Geelbuurt Oost, te betrekken bij de gesprekken die binnenkort met Nuon
plaatsvinden over de lopende concessie inzake de verdeling van warmte in
de stad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Onderwijshuisvestingsprogramma PO, VO en (V)SO (geen school in het Mandelapark)

Lees verder

Motie inzake het vaststellen van de Nota bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart (Voorkomen bodemvervuiling door kunstgras)

Lees verder

    Word actief Doneer