Amen­dement inzake het inves­te­rings­be­sluit Strand­eiland (IJburg tweede fase) (meer sport­velden)


6 november 2019

Amendement van het lid Bloemberg – Issa (Partij voor de Dieren) inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (meer sportvelden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1835)

Constaterende dat:

  • Op Strandeiland maar twee sportvelden komen;
  • Er gepland is om de overige sportvelden aan te leggen op het Buiteneiland, maar dit project onzeker is;
  • Ook de stadsdeelcommissie adviseert om meer sportvelden op Strandeiland te reserveren;

Besluit

Op pagina 14 de zin
“Verder zullen twee tijdelijke sportvelden op de Muiderbuurt komen om direct de sportbehoefte op te vangen.”

Te wijzigen in:
"Verder zullen twee tijdelijke sportvelden op de Muiderbuurt komen om direct de sportbehoefte op te vangen. Daarnaast worden in de Baaibuurten twee sportvelden aangelegd.”

Op pagina 18 de zin
“Het dagelijks bestuur onderschrijft de behoefte aan sport maar neemt het advies om meer sportvelden op Strandeiland niet over.”

Te wijzigen in:
“Het dagelijks bestuur onderschrijft de behoefte aan sport en neemt het advies om meer sportvelden op Strandeiland aan te leggen over.”

Het lid van de gemeenteraad

Het lid Bloemberg – Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, Bij1, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD