Motie inzake het inves­te­rings­be­sluit Strand­eiland (IJburg tweede fase) (Natuur­vrien­de­lijke Oevers)


6 november 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Natuurvriendelijke Oevers)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1835)

Constaterende dat:

  • Natuurlijkvriendelijke oevers (met een flauw aflopend en begroeid talud) een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit leveren en een positief effect op de waterkwaliteit hebben;
  • Er op de zuidelijke oever en bij het Oeverpark op Strandeiland al natuurlijke oevers ingepland staan, maar er ook oevers zijn die volledig steil zullen worden;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Meer natuurvriendelijke oevers te realiseren op Strandeiland, waarbij
aan alle zijden van Strandeiland ten minste een deel van de oever
natuurlijk aangelegd wordt.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, BIJ1

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) (groene gebieden toevoegen aan de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Amendement inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) (meer sportvelden)

Lees verder

    Word actief Doneer