Motie inzake het inves­te­rings­be­sluit Strand­eiland (IJburg tweede fase) (Natuur­vrien­de­lijke Oevers)


6 november 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Natuurvriendelijke Oevers)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1835)

Constaterende dat:

  • Natuurlijkvriendelijke oevers (met een flauw aflopend en begroeid talud) een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit leveren en een positief effect op de waterkwaliteit hebben;
  • Er op de zuidelijke oever en bij het Oeverpark op Strandeiland al natuurlijke oevers ingepland staan, maar er ook oevers zijn die volledig steil zullen worden;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Meer natuurvriendelijke oevers te realiseren op Strandeiland, waarbij
aan alle zijden van Strandeiland ten minste een deel van de oever
natuurlijk aangelegd wordt.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, Bij1

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA