Amen­dement inzake de winter­opvang voor dak- en thuis­lozen


10 november 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Begroting 2022.

Constaterende dat:

– Verschillende zelfredzame dak- en thuislozen op kosten van de gemeente in hotels verblijven;

– Het verblijf in deze hotels voor in ieder geval een aantal zelfredzame dak- en thuislozen af dreigt te lopen in december;

– Alle voorzieningen voor dak- en thuislozen vol zitten.

Overwegende dat:

– Er op dit moment al mensen noodgedwongen op straat slapen en dit onwenselijk is en het nog onwenselijker is als er nog meer mensen noodgedwongen op straat moeten slapen.

Besluit:

In samenwerking met maatschappelijke partners zo snel mogelijk een winteropvang te openen waar dak- en thuislozen in ieder geval tot en met maart 2022 kunnen overnachten en de kosten hiervoor te dekken uit de Algemene Reserve.

Indieners

J.A. Veldhuyzen

W. van Soest

T. Kuiper

J.F. Bloemberg-Issa

A. Kiliç


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CU, DENK, Bij1

Tegen

GroenLinks, VVD, SP, FvD, D66, PvdA, JA21