Motie inzake de uitvoering van het project Reali­satie onder­doorgang Contactweg en aanleg derde spoor (geen bomenkap bij vlieg­route vleer­muizen)


14 februari 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de uitvoering van het project Realisatie onderdoorgang Contactweg en aanleg derde spoor (geen bomenkap bij vliegroute vleermuizen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitvoering van het project Realisatie onderdoorgang Contactweg en aanleg derde spoor (Gemeenteblad afd. 1, nr. 93).

Constaterende dat:

  • in het plangebied de bomen langs de Contactweg een essentiële vliegroute voor vleermuizen (ruige dwergvleermuis) vormen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen bomen te kappen die belangrijk zijn voor de vliegroute van de vleermuizen in het gebied.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het bestemmingsplan Amstelkwartier tweede fase Weststrook Zuid e.o. (alle gekapte bomen herplanten in het gebied)

Lees verder

Motie inzake bestemmingsplan Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland (riolering niet lozen in oppervlaktewater)

Lees verder

    Word actief Doneer