Motie inzake de uitvoering van het project Reali­satie onder­doorgang Contactweg en aanleg derde spoor (geen bomenkap bij vlieg­route vleer­muizen)


14 februari 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de uitvoering van het project Realisatie onderdoorgang Contactweg en aanleg derde spoor (geen bomenkap bij vliegroute vleermuizen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitvoering van het project Realisatie onderdoorgang Contactweg en aanleg derde spoor (Gemeenteblad afd. 1, nr. 93).

Constaterende dat:

  • in het plangebied de bomen langs de Contactweg een essentiĆ«le vliegroute voor vleermuizen (ruige dwergvleermuis) vormen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen bomen te kappen die belangrijk zijn voor de vliegroute van de vleermuizen in het gebied.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA