Motie inzake Green Living Lab (geen onom­keerbare stappen)


19 september 2018

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) en Simons (BIJ1) inzake Green Living Lab (geen onomkeerbare stappen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Green Living Lab (Gemeenteblad afd. 1, nr. 750).

Overwegende dat:

  • - de Green Living Lab een unieke rol vervult op tijdelijk groen aan de Gustav Mahlerlaan en per 1 oktober de grond moet opleveren voor een tijdelijk bouwterrein;

Verzoekt het College van B&W:

  • - Met de VU in overleg te gaan om te voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden gezet totdat de alternatieven onderzocht zijn.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa
S. Simons


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FvD, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA