Oproep kinder­pardon


Oproep kinder­pardon

19 september 2018

Motie van de leden Ceder, Roosma, Van Dantzig, Mbarki, Flentge, Bloemberg-Issa, Kilic, Van Soest en Simons inzake oproep kinderpardon

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kinderpardon;

Overwegende dat:

- er binnen de gemeente Amsterdam brede steun leeft om in de gemeenschap gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier ligt;

- het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;
- het zogeheten meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;
- Er inmiddels al 49 gemeenten in Nederland zich hebben uitgesproken voor versoepeling van het Kinderpardon en de gemeente Amsterdam als hoofdstad in dat rijtje niet kan en mag ontbreken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- ervoor te zorgen dat Amsterdam zich aansluit bij de andere 49 ‘kinderpardongemeenten’ en bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid actief te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en de Raad op de hoogte te houden van de vorderingen hierin.
- verzoekt het college van B&W actief voor deze groep te werken aan een andere oplossing dan uitzetting.

De leden van de gemeenteraad

D.G.M. Ceder

F. Roosma

R.H. Van Dantzig

S. Mbarki

E.A. Flentge

J.F. Bloemberg-Issa

A. Kilic

W. Van Soest

S.H. Simons


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de financiële jaarstukken van recreatieschappen (tegen festivalisering)

Lees verder

Motie inzake Green Living Lab (geen onomkeerbare stappen)

Lees verder

    Word actief Doneer