Motie inzake geen festivals in het Twiske


7 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Recreatieschap Twiske-Waterland.

Overwegende dat:

– recent discussie is opgelaaid over het Twiske naar aanleiding van plannen van de gemeente Oostzaan om hotelovernachtingen en grote festivals toe te staan;

– intensief commercieel gebruik van het Twiske op gespannen voet staat met de bescherming die het Twiske geniet als natuurgebied (Natura2000);

– provinciale en lokale overheden er gezamenlijk zorg voor dragen dat het natuurbeheer en de financiële situatie van het Recreatieschap Twiske-Waterland op orde is;

– grootscheepse vercommercialisering van de natuur een halt toe moet worden geroepen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Namens Amsterdam bij de medebestuurders van het Recreatieschap Twiske-Waterland de boodschap over te brengen dat wat Amsterdam betreft, Recreatieschap Twiske-Waterland geen plek biedt voor intensief commercieel gebruik als grootschalige festivals, campings en hotelovernachtingen.

Indieners

N.T. Bakker

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, NIDA, Bij1, SP, DENK, CU, CDA, PvdO

Tegen

JA21, D66, FvD, GroenLinks, PvdA, VVD