Motie inzake geen festivals in het Twiske


7 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Recreatieschap Twiske-Waterland.

Overwegende dat:

– recent discussie is opgelaaid over het Twiske naar aanleiding van plannen van de gemeente Oostzaan om hotelovernachtingen en grote festivals toe te staan;

– intensief commercieel gebruik van het Twiske op gespannen voet staat met de bescherming die het Twiske geniet als natuurgebied (Natura2000);

– provinciale en lokale overheden er gezamenlijk zorg voor dragen dat het natuurbeheer en de financiële situatie van het Recreatieschap Twiske-Waterland op orde is;

– grootscheepse vercommercialisering van de natuur een halt toe moet worden geroepen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Namens Amsterdam bij de medebestuurders van het Recreatieschap Twiske-Waterland de boodschap over te brengen dat wat Amsterdam betreft, Recreatieschap Twiske-Waterland geen plek biedt voor intensief commercieel gebruik als grootschalige festivals, campings en hotelovernachtingen.

Indieners

N.T. Bakker

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, NIDA, BIJ1, SP, DENK, CU, CDA, PvdO

Tegen

JA21, D66, FvD, GroenLinks, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (‘een (on)evenwichtig beeld’ niet als factor meewegen bij de keuze om bomen te kappen)

Lees verder

Motie inzake Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021 - 2025

Lees verder

    Word actief Doneer