Motie inzake Beleids­pro­gramma Aanpak Dakloosheid 2021 - 2025


7 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-2025,

Constaterende dat:

- Het college van mening is[1] dat de openbare ruimte vriendelijk zou moeten zijn ten overstaande van mensen die geen huis of thuis hebben;

- Het beleid van de gemeente Amsterdam is dat de openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat de openbare ruimte een plek is om te verblijven en te ontmoeten, voor iedereen;

- Het college geen signalen ontvangt over belemmeringen in de openbare ruimte voor dak- en thuislozen vanuit belangenbehartigers en zorgaanbieders;

- Verschillende (belangenorganisaties van) dak- en thuislozen bij de fractie van BIJ1 en GroenLinks hebben aangegeven dat er wel degelijk allerlei belemmeringen zijn voor dak- en thuislozen in de openbare ruimte.

- Het college toezegt in gesprek te willen gaan met partijen die kennis hebben van dak- en thuislozen, maar niet toezegt om hier met dak- en thuislozen zelf over in gesprek te gaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

In samenwerking met relevante belangenorganisaties een bijeenkomst te organiseren voor daken thuislozen en relevante ambtenaren gericht op het ophalen van kennis over hoe de inrichting van (objecten in) de openbare ruimte belemmeringen vormen voor dak- en thuislozen en hierover te rapporteren naar de raad.

Indieners,

J.A. Veldhuyzen

F. Roosma

A. Kiliç

M. Taimounti

J.F. Bloemberg-Issa


[1]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10218470/1/SV180_21_Beantwoording_schriftelijke_vragen_Ernsting_en_Van_Pijpen_openbare_ruimte_voor_dak- _en_thuislozen


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake geen festivals in het Twiske

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (baten groen voor gezondheid Amsterdammers kwantificeerbaar maken)

Lees verder

    Word actief Doneer