Motie inzake Een toekomst­be­stendig Westerpark (buurt­ac­ti­vi­teiten)


13 februari 2020

Motie van het lid Bloemberg-lssa (Partij voor de Dieren) inzake de nota van uitgangspunten Een toekomstbestendig Westerpark — fase 1 (buurtactiviteiten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de nota van uitgangspunten

Een toekomstbestendig Westerpark — fase 1 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 149).

Constaterende dat:
- het manifestatieterrein meegerekend wordt in de groennorm van de huidige bewoners maar zomers vaak bezet is voor de op- en afbouw en het gebruik door evenementen.

Overwegende dat:

- het manifestatieterrein nu een kale vlakte en een hitte-eiland is in de zomer en er op dit terrein bomen geplant kunnen worden waardoor het geschikt wordt als park voor bewoners.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- het manifestatieterrein niet meer beschikbaar te stellen voor grote evenementen maar voor bewoners en kleinschalige buurtactiviteiten.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, SP, DENK

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Een toekomstbestendig Westerpark (bestaande Westerpark buiten groennorm voor Haven-Stad houden)

Lees verder

Motie inzake Een toekomstbestendig Westerpark (vergroening verharde delen Westerpark)

Lees verder

    Word actief Doneer