Motie Een toekomst­be­stendig Westerpark (bestaande Westerpark buiten groennorm voor Haven-Stad houden)


13 februari 2020

Motie van het lid Bloemberg-lssa (Partij voor de Dieren) inzake de nota van uitgangspunten Een toekomstbestendig Westerpark — fase 1 (bestaande Westerpark buiten groennorm voor Haven-Stad houden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de nota van uitgangspunten Een toekomstbestendig Westerpark — fase 1 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 149).

Constaterende dat:
- het Westerpark er is gekomen omdat er te weinig groen was in West;
- het Westerpark nu al uitermate druk is;
- delen uit het Westerpark nu ook nog worden toegerekend aan de groennormen voor Haven-Stad.

Overwegende dat:
- de gemeenteraad de gevolgen voor de huidige bewoners niet kan inschatten;
- een nieuwe stad gebouwd moet worden met voldoende eigen groen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
het bestaande Westerpark buiten de berekening van de groennorm voor Haven-Stad te houden.

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa, Partij voor de Dieren
H. Kat, D66
C. de Heer, PvdA
N.T. Bakker, SP
S. Simons, BIJ1
W. van Soest, PvdO
A. Kilic, DENK
N.A. van Renssen, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen