Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (schrap subsidie Jumping Amsterdam)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland met ruim 132.800 euro grote sponsoren zijn van Jumping Amsterdam;
  • uit een rapport van Dier & Recht blijkt dat bij paardensport dierenwelzijn in het geding is;
  • uit een rapport van Dier & Recht blijkt dat het gebruik van bitten in de paardensport leidt tot onnodig veel pijn en stress;
  • uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de wedstrijdpaarden littekens of verwondingen in de mond heeft.

Overwegende dat:

  • de subsidiering van Jumping Amsterdam tegen het eigen dierenwelzijnsbeleid van het college ingaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • geen subsidie meer te verlenen aan het evenement Jumping Amsterdam.

Indiener,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

NIDA, PvdD, CU, BIJ1, DENK

Tegen

JA21, VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Voorjaarsnota 2021 (maatschappelijke baten groen inzichtelijk maken

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (voeg financiële resultaten van vorige twee jaren toe bij toekomstige begrotingen en voorjaarsnota's toe)

Lees verder

    Word actief Doneer