Motie inzake bestem­mingsplan Woonboten Baai­buurten Zeebur­ger­eiland (riolering niet lozen in opper­vlak­te­water)


14 februari 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake bestemmingsplan Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland (riolering niet lozen in oppervlaktewater)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over bestemmingsplan Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 118).

Constaterende dat:

  • er door de woonboten gedurende 1,5 jaar op het oppervlaktewater kan worden geloosd;
  • er sinds 1 januari 2009 een lozingsverbod voor de pleziervaart geldt;
  • het lozen van riolering op het oppervlaktewater nadelige ecologische gevolgen heeft.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

het lozen van riolering in oppervlaktewater bij de woonboten niet toe te staan.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, CDA