Motie inzake de Toekomst­visie Drink­water (vermin­dering gebruik drink­water door data­centers)


2 december 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de toekomstvisie Drinkwater,

Overwegende dat:

  • Datacenters veel water gebruiken om hun servers te koelen maar er ook koeltechnologieën zijn die geen of nauwelijks water gebruiken;
  • Het vestigingsbeleid voor datacenters stelt dat toekomstige aanvragen van datacenters voor drinkwateraansluitingen per geval worden beoordeeld, aan de hand van het criterium dat de hoeveelheid voor koelwater benodigd drinkwater drastisch wordt beperkt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Te onderzoeken of en hoe bestaande datacenters kunnen worden verplicht dan wel verleid om over te stappen op koelsystemen die geen of nauwelijks drinkwater gebruiken;
  • Te onderzoeken of en hoe de vestigingsvoorwaarden voor datacenters en andere grote industriële bedrijven kunnen worden aangescherpt zodat alleen vergunningen worden gegeven aan ontwikkelingen die zo min mogelijk gebruik maken van drinkwater.

Indieners

D. T. Boomsma

J.F. Bloemberg-Issa

K.M. Kreuger


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden (onderzoek naar gevolgen voor natuurwaarden)

Lees verder

Motie inzake dieren niet storen met licht en geluid

Lees verder

    Word actief Doneer