Motie inzake de Start­no­titie Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (dieren­welzijn)


9 oktober 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (dierenwelzijn)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1536).

Constaterende dat:

  • in de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam ambities voor de stad beschreven worden, bijvoorbeeld op gebied van klimaat, bereikbaarheid en gezondheid;
  • gemeentelijk beleid ook betrokken wordt bij de Omgevingsvisie;
  • Amsterdam ook een eigen dierenwelzijnsbeleid heeft;
  • op dit moment dierenwelzijn nog niet wordt meegenomen in de Omgevingsvisie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • mogelijkheden te bekijken hoe dierenwelzijn ook een plek kan krijgen in de Omgevingsvisie.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Kwaliteitsimpuls Groen (Evenementen/programmering wissen uit kwaliteitseisen Groen)

Lees verder

Motie inzake Begroting 2020 (eerste seinen op rood, derhalve bezuinigen i.p.v. lastenverzwaring)

Lees verder

    Word actief Doneer