Motie inzake de beleids­brief Onder­wijs­visie 2019-2025 (gezonde school­kan­tines)


14 maart 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 (gezonde schoolkantines)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 248).

Overwegende dat:

  • het wenselijk is dat de gemeente duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding stimuleert, bijvoorbeeld door middel van kooklessen en gezonde kantines.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:- mogelijkheden te onderzoeken voor een regeling die als doel heeft scholen te
ondersteunen bij de realisatie van gezonde kantines met duurzame,
diervriendelijke en gezonde voeding;
- hierover voor de Voorjaarsnota 2019 te rapporteren aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

S. Simons (BIJ1)

D. Ceder (ChristenUnie)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 (extra schooltuinen in de buurt van scholen)

Lees verder

Amendement inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-20125 inzake (gezond aanbod in scholen)

Lees verder

    Word actief Doneer