Motie inzake de beleids­brief Onder­wijs­visie 2019-2025 (extra school­tuinen in de buurt van scholen)


Motie inzake de beleids­brief Onder­wijs­visie 2019-2025 (extra school­tuinen in de buurt van scholen)

14 maart 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 (extra schooltuinen in de buurt van scholen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 248).

Constaterende dat:

de gemeente het programma Natuur- en Milieueducatie heeft waarbij alle groepen 6 en 7 lessen volgen in één van de schooltuinen in Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de mogelijkheden te onderzoeken om extra schooltuinen dichtbij scholen te realiseren om zo belemmeringen voor schooltuinwerk weg te nemen;
  • deze extra schooltuinen niet ten koste laten gaan van bestaande natuur;
  • hier bij de voortgang van natuur- en milieueducatie over terug te koppelen aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
S. Simons (BIJ1)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA

Tegen

VVD, FvD