Amen­dement inzake de beleids­brief Onder­wijs­visie 2019-20125 inzake (gezond aanbod in scholen)


14 maart 2019

Amendement van het lid Bloemberg – Issa (Partij voor de Dieren) inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-20125 inzake (gezond aanbod in scholen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 (Gemeenteblad afd. 1 nr. 248),

  • Constaterende dat één op de zeven kinderen overgewicht heeft en dit vaak een negatieve invloed heeft op de gezondheid;
  • Constaterende dat Amsterdam als doel heeft om in 2033 alle kinderen op een gezond gewicht te hebben;
  • Verduurzaming hoog op de Amsterdamse agenda staat

Besluit

In de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 (Gemeenteblad afd. 1 nr. 248) op pagina 6, onder de kop ‘Amsterdams aanbod’, onder a: verrijking van het curriculum, na de zin

‘Ook is er veel aandacht voor gezond beleid, van voorschool tot middelbare school’
Toe te voegen:

‘Het aanbod in schoolkantines wordt gezond en voornamelijk plantaardig.’

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg – Issa.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen