Motie inzake de Begroting 2020 (voldoende sport­fa­ci­li­teiten op Strand­eiland)


7 november 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2020 (voldoende sportfaciliteiten op Strandeiland)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2020.

Constaterende dat:

  • Er plannen zijn om kunstgras sportvelden aan te leggen in de struinnatuur van het Diemerpark;

Overwegende dat:

Zowel groen als sportfaciliteiten belangrijk zijn voor de leefbaarheid
van IJburg, en het zonde is het een ten koste te laten gaan van de ander
terwijl er twee volledig nieuw in te richten eilanden bij komen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Sportfaciliteiten te realiseren op het Strandeiland in plaats van in het Diemerpark.

Het lid van de gemeenteraadJ.F. Bloemberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, CDA