Motie inzake de Begroting 2020 (groene daken op bushokjes)


7 november 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2020 (groene daken op bushokjes)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2020.

Constaterende dat:

  • Amsterdam heeft erkend dat er een biodiversiteitscrisis is;
  • Wateroverlast bij stortbuien een toenemend probleem is en Amsterdam te kampen heeft met slechte luchtkwaliteit;

Overwegende dat:

Alle zeilen bijgezet moeten worden, en alle kleine bee(s)tjes helpen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Naar Utrechts voorbeeld, zo snel mogelijk groene daken op Amsterdamse bushokjes te realiseren.

Het lid van de gemeenteraadJ.F. Bloemberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD