Motie inzake de Begroting 2020 (lint van school­tuinen)


7 november 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2020 (lint van schooltuinen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2019,

Constaterende dat:

  • de gemeente Amsterdam dertien schooltuincomplexen heeft waarop jaarlijks duizenden leerlingen uit groep 6/7 tuinieren;
  • de gemeenteraad een motie1 voor extra schooltuinen in de buurt van scholen aangenomen;
  • er een extra tuin op IJburg zal komen in een nieuw te ontwikkelen gebied.

Overwegende dat

  • er komende jaren nog meer gebieden ontwikkeld zullen worden, zoals Strandeiland en Buiteneiland;
  • dit nieuwe kansen biedt voor schooltuinen bij basisscholen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om bij nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals Strandeiland en Buiteneiland, mogelijkheden te schetsen om de schooltuinen te realiseren bij of in buurt van de basisscholen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie inzake de Begroting 2020 (inkoop bij koplopers energiebesparing)

Lees verder

Motie inzake het vaststellen van de Nota bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart (giftige grond)

Lees verder

    Word actief Doneer