Motie inzake bezwaar­schrift­pro­cedure afwachten


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over Investeringsnota IJdoornschoollocatie.

Constaterende dat:

– de schoorsteen van de IJdoornschool op dit moment als (kraam)verblijf van een kolonie meervleermuizen dient;

– er reeds maatregelen getroffen zijn om de meervleermuis te lokken naar een nieuwe verblijfplaats (vleermuistoren), maar dit tot op heden nog niet gelukt is;

– er in de huidige plannen slechts een gewenningsperiode voor de meervleermuis van één jaar is opgenomen;

– uit stukken echter blijkt dat meervleermuizen een “extreem lange gewenningstijd van soms wel 3 jaar” hebben;

– de meervleermuis een beschermde diersoort is.

Overwegende dat:

– het belangrijk is om kwetsbare flora en fauna te beschermen;

– er bezwaar is aangetekend tegen de aangevraagde ontheffing voor de Milieuwet en deze procedure nog loopt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

niet te starten met werkzaamheden en geen onomkeerbare stappen te zetten tot de procedure rondom het bezwaarschrift inzake de aangevraagde ontheffing voor de Milieuwet is afgerond.

Indiener
J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

DSA, PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, BIJ1, FvD, CDA

Tegen

JA21, VVD, PvdA, DENK

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake stop subsidies aan evenementen met dieren in het bijzonder aan Jumping Amsterdam

Lees verder

Motie inzake bescherming meervleermuis

Lees verder

    Word actief Doneer