Motie inzake behoud polder Spaarn­dam­merdijk


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het Integraal Netwerk Haven Stad

Overwegende dat:

– De polder aan de Spaarndammerdijk tussen begraafplaats St Barbara en de Buurtboerderij een uniek stuk grond is in Amsterdam.

– Dit stukje polder het laatste stukje zichtbaar en origineel deel is van het middeleeuwse verkavelingspatroon van de Overbraker Binnenpolder.

– Het college voornemens is dit stukje polder op te kopen van de parochie van St Barbara en vervolgens gaat transformeren tot een park (“gebruikersgroen”).

– De polder zeer geliefd is bij buurtbewoners als zichtpunt tussen St. Barbara en de Buurtboerderij in het rustigere gedeelte van het Westerpark.

– De polder is laaggelegen en zeer drassig en niet geschikt voor recreatie. De transformatie door o.a. bijvoorbeeld het ophogen van de grond gaat leiden tot onherstelbaar verlies aan historisch en ecologisch groen.

– Kijkgroen en ecologisch groen van grote kwalitatieve waarden zijn, voor dieren, voor de rust in de stad, en voor waterberging.

– De gemeenteraad een motie heeft aangenomen dat het Westerpark buiten de groennorm van Haven-Stad wordt gehouden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

De polder aan de Spaarndammerdijk tussen begraafplaats St Barbara en de Buurtboerderij te beschermen en behouden in de oorspronkelijke staat.

Indieners

T. Kuiper
J. Bloemberg-Issa
W. van Soest
D.T. Boomsma


Status

Aangenomen

Voor

DSA, PvdD, D66, CU, PvdO, SP, PvdA, BIJ1, CDA

Tegen

NIDA, JA21, VVD, GroenLinks, DENK