Motie inzake aanbe­ve­lingen van Stichting Econo­misch Onderzoek overnemen in BSQ 2022


15 maart 2021

De raad,

Gehoord de discussie over Beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten en de buurtstraatquotes 2022.

Overwegende dat:

– De second opinion van de gemeente Amsterdam, verricht door Stichting Economisch Onderzoek (SEO) in het kader van buurtstraatquota 2021 enkele onvolkomenheden constateert die met name toezien op de interne werkprocessen van gemeente Amsterdam;

– In de 2nd opinion van prof. dr. de Groot op het onderzoek van SEO de onvolkomenheden zijn bevestigd en daarbij extra aanbevelingen zijn gedaan waaronder een herijking van de herbouwkosten en het integreren daarvan in één syntax (programma-taal voor codering). Hierbij zou een externe partij moeten worden gevraagd kritisch mee te kijken in de nieuw te construeren syntax. Dit moet ertoe leiden dat fouten bij de invoering van de parameters voor de herbouwkosten (‘opstalwaarde’) geminimaliseerd worden;

– Tevens wordt geadviseerd het vierogen-principe beter en consequenter toe te passen opdat eventueel fouten in het beheer van de integrale syntax eerder gesignaleerd worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– Alle aanbevelingen van zowel Stichting Economisch Onderzoek als ook die van prof. dr. H. L. F. de Groot over te nemen.

– Zo snel mogelijk de nieuw geconstrueerde syntax laten toetsen door een externe deskundige zodat de foutgevoeligheid van het systeem voor berekening van de herbouwwaarde tot een minimum wordt teruggebracht.

– Hierover uiterlijk in Q3 2021 aan de raad te rapporteren.

Het lid van de gemeenteraad

H. Naoum Néhmé

D.T. Boomsma

D.G.M. Ceder

W. van Soest

J.F. Bloemberg-Issa

A. Kiliç


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, VVD, PvdA, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, FvD

Tegen

SP, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (aansluiten van Hoge Temperatuur stadswarmte op Warmtekoude Opslag systemen)

Lees verder

Motie inzake het Beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten (betrek een externe partij ook bij het vaststellen van de hanteren herbouwkosten en de voorgestelde wijze van indexering)

Lees verder

    Word actief Doneer