Motie inzake niet blind­staren op verledding


24 januari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over Beschikbaar stellen van het krediet voor het Vervangingsprogramma Openbare Verlichting 2024

Constaterende dat:

 • het de duurzaamste optie is om verlichting uit te zetten of af te schalen;
 • er op dit moment geen enkele vorm van evaluatie plaatsvindt in het vervangingsprogramma Openbare Verlichting 2024
 • de ecologische schade van simpele led verlichting nog onvoldoende is onderzocht in gemeente Amsterdam[1]

Overwegende dat:

 • duurzaamheid niet alleen het minimaliseren van het elektriciteitsverbruik is;
 • het niet een gegeven is dat elke lamp in de openbare ruimte per se vervangen hoeft te worden;
 • vanuit het donutmodel ook gekeken dient te worden naar de grondstoffen en energie die noodzakelijk zijn voor de productie van led verlichting;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • voor zover mogelijk zonder vertraging van het vervangingsprogramma openbare verlichting 2024 meteen te starten met een evaluatie van de geplande werkzaamheden (bijvoorbeeld achteraan de planning beginnen) om te bepalen welke lichtbronnen niet vervangen hoeven te worden, omdat ze overbodig of hinderlijk zijn.

Indiener,

A.L. Bakker

[1] Schulte-Römer, N., Meier, J., Söding, M., & Dannemann, E. (2019). The LED paradox: how light pollution challenges experts to reconsider sustainable lighting. Sustainability, 11(21), 6160.


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, overigepartijen

  Tegen

  PvdA, GroenLinks, D66, VVD, JA21

  Lees onze andere moties

  Motie inzake advies bij ethische vraagstukken omtrent digitalisering

  Lees verder

  Amendement inzake zorgzame en veerkrachtige buurten worden gevormd door en met actieve bewonersorganisaties

  Lees verder

      Word actief Doneer