Motie inzake het bestem­mingsplan NDSM-werf West, 1e herziening (behalen van de groennorm)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over vaststellen van het bestemmingsplan NDSM-werf West, 1e herziening. (Gemeenteblad afd. 1, nr 1052).

Constaterende dat:

  • ook bij dit plan stadsdeel Noord zorgen uit over het niet halen van de groennormen in het gebied;
  • in het Bestemmingsplan (p. 60) vermeld staat dat het voor NDSM-werf West niet mogelijk is om aan de groennormen (bestaande uit gebruiksgroen, ecosysteemgroen en een afstandsnorm) te voldoen, omdat het stedenbouwkundig plan is gemaakt voordat deze normen werden opgesteld.

Overwegende dat:

  • het voldoen aan de groennorm noodzakelijk is voor de leefbaarheid en klimaatadaptatie;
  • aan het ontwikkelen van groen (i.p.v. extra woningbouw) voorrang verleend zou moeten worden om aan de groennormen te kunnen voldoen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

uiterlijk in het voorjaar van 2021 inzichtelijk te maken hoe het college van B&W binnen het gebied of binnen de aangrenzende gebieden aan de door het college vastgestelde groennormen kan voldoen en de raad hierover te informeren.

Het lid van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, DENK, CDA

Tegen

LCF, D66, SP, GroenLinks, PvdA, FvD

Lees onze andere moties

Amendement inzake het bestemmingsplan Erasmusparken Robert Scottbuurt (geen permanente opslagcontainer in het park)

Lees verder

Motie inzake de actualisatie investeringsbesluit NDSM-werf 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (voldoen aan de vastgestelde referentienormen)

Lees verder

    Word actief Doneer