Kadernota 2014 (Dieren­am­bu­lance)


3 juli 2013

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Dierenambulance).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);

Overwegende dat:

-De Dierenambulance in de komende twee jaar wordt gekort van €470.000 naar €272.665;

-De Dierenambulance hiermee de enige dierenwelzijnsorganisatie is in Amsterdam die gekort wordt;
- De Dierenambulance bezwaar heeft aangetekend tegen de beslissing;

- Dit bezwaar niet gehonoreerd is en dat de Dierenambulance in beroep is gegaan tegen de uitspraak van het bezwaar;

Constaterende dat

- De Dierenambulance laat weten niet in staat te zijn om dezelfde diensten te leveren met bovenstaande korting;

- De wethouder in antwoord op schriftelijke vragen stelt dat de Dierenambulance dan maar de bedrijfskosten per rit omlaag moet brengen;

- Uit de jaarcijfers van 2012 blijkt dat de Dierenambulance een tekort heeft van 2,5 ton;

-In 2011 Artis een positief resultaat van €928.184 had;

Besluit:

In 2014 de Dierenambulance met €200.000 extra op de voorgenomen €272.665 te subsidiëren vanuit de subsidie bestemd voor Artis;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66