Geef BOA\'s de ruimte


21 december 2010

Motie van het raadslid de heer J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2011:Geef BOA’s de ruimte 1

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- Dit college in haar Collegeakkoord 2010-2014 heeft afgesproken dat er gemeentelijke handhavers worden opgeleid voor de handhaving van het dierenwelzijnsbeleid (blz 19);

- Deze handhavers (BOA’s) zullen worden aangesteld uit het bestaande apparaat;

- De opleiding voor de handhavers zal moeten komen uit het bestaande opleidingsbeleid van het apparaat;

- Voor deze opleiding naar schatting een bedrag van €100.000,- moet worden uitgetrokken, verdeeld over vier jaar

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Nog dit jaar een start te maken met het opleiden van minimaal 8 BOA’s, zodat deze in 2011 operationeel worden

- Deze BOA’s 50% van hen tijd te moeten besteden aan het verbeteren van dierenwelzijn

- In 2011 €25.000,- te reserveren uit bestaande opleidingsbudgetten

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, CDA