Fietspad Noord­oost­grens Amster­damse Water­lei­ding­duinen (Geen fietspad alvorens gedegen onderzoek)


19 september 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de aanleg van een fietspad aan de Noordoostgrens van de Amsterdamse Waterleidingduinen: Geen fietspad alvorens gedegen onderzoek

Gehoord de discussie over de aanleg van een fietspad aan de Noordoostgrens van de Amsterdamse Waterleidingduinen,

Overwegende dat:
- Het niet aangetoond is dat uitwaaieren efficiënt kan worden tegengegaan door middel van verandering in verharding zoals grasbetonklinkers en borden;
- Het AWD gebied s’ nachts niet toegankelijk is en behoort te zijn voor wandelaars en fietsers, maar niet wordt afgesloten met een hek;
- Het gebied in de nachtelijke uren onaantrekkelijk gemaakt wordt voor fietsers door afwezigheid van verlichting en door middel van borden;
- Niet duidelijk wordt gemaakt hoe de nieuwe ingang zonder deze af te sluiten met een hek damhertwerend wordt gemaakt;
- Fietsers vrije toegang hebben. Uit het onderzoek niet duidelijk is hoe voetgangers bij de eventuele nieuwe (gratis) ingang weggehouden worden;
- Niet duidelijk is gemaakt of door de komst van het fietspad financiële inkomsten worden mis gelopen en waar deze eventueel uit worden gedekt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Alvorens het besluit over de aanleg van het fietspad te nemen, eerst te komen met een concreet plan waarin de effectiviteit, de financiële impact en dekking in kaart is gebracht. Dit plan aan de raad voor te leggen voor besluit. Hierin is minimaal is meegenomen:
- De kosten en effectiviteit om uitwaaieren tegen te gaan.
- De totale kosten van de aanleg van de uitwaaieringsmaatregelen en aanleg en onderhoud van het fietspad.
- De financiële impact op de entree gelden en abonnementen (van o.a. wandelaars) doordat fietspad gratis toegankelijk wordt.

Het lid van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Kadernota 2013 (Klimaatadaptatieve maatregelen bij vervanging riolering)

Lees verder

Fietspad Noordoostgrens Amsterdamse Waterleidingduinen (Natuurbrug)

Lees verder

    Word actief Doneer