Bestem­mingsplan Amsterdam RAI (bomen)


17 december 2014

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Amsterdam RAI,

Overwegende dat:

De toelichting van het bestemmingsplan Amsterdam RAI vermeldt dat de bomen langs de havenkom en op de horecalocatie behouden moeten blijven en dat zorgvuldige inpassing van de bebouwing met zorg voor behoud van de bomen randvoorwaarde is.

Behoud van de bomen kan worden gewaarborgd door een dubbelbestemming in het bestemmingsplan op te nemen.

Besluit:
Het volgende toe te voegen:

1. De dubbelbestemming Waarde - Waardevolle boom voor de watercipressen, de iepen, de zoete kersen en de linde langs de havenkom resp. op de horecalocatie, waarbij elke boom met een cirkel ter grootte van de kroonprojectie als zodanig wordt bestemd.

2. Aan hoofdstuk 2 als volgt een artikel toe te voegen met vernummering van de daarna volgende artikelen:
Artikel 11 Waarde - Waardevolle boom
11.1 Omschrijving
a. De voor Waarde - Waardevolle boom aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en instandhouding van een waardevolle boom.
b. De bestemming Waarde - Waardevolle boom is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

11.2 Regels
Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd anders dan plankierverhogingen die als zitplaats dienen.
11.3 De conditie, levensverwachting, groeiplaats en (beeld)kwaliteit van de boom mogen niet worden aangetast door het uitvoeren van werken en werkzaamheden.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, SP, D66, CDA, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bestemmingsplan Amsterdam RAI (grens hotel)

Lees verder

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (differentiatie)

Lees verder

    Word actief Doneer