Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (geen verbinding door tuin­parken)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke

metropool’.

Overwegende:

  • dat fiets(verbindingen) dwars door tuinparken minimale tijdswinst opleveren, maar ten koste gaan van waardevol natuur- en wandelgebied en het unieke karakter van tuinparken.

Besluit:

  • Aan de tekst in paragraaf Volkstuinen op pagina 218 “De volkstuinen binnen de stad dragen op die manier bij aan meer groene ruimte voor alle Amsterdammers en vormen zo een broodnodige aanvulling op de soms overbelaste stadsparken.” toe te voegen: “Het groene karakter van de tuinparken wordt beschermd en er worden geen doorgaande (fiets)verbindingen door de tuinparken aangelegd.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, Bij1, FvD

Tegen

NIDA, JA21, D66, SP, GroenLinks, DENK, CDA