Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (faunauit­treed­plaatsen)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke

metropool’.

Constaterende:

  • veel dieren die leven in en rond het water in stedelijke gebieden moeite hebben veilig het water in en uit te komen.

Overwegende:

  • dat dit met een relatief kleine ingreep, het aanleggen van faunauittreedplaatsen, makkelijk is op te lossen;
  • faunauittreedplaatsen bovendien vaak als broedplaats worden gebruikt, bijvoorbeeld door meerkoeten.

Besluit:

  • Aan paragraaf dierenwelzijn op pagina 221 achter de tekst “Bij bouwplannen of veranderingen in de openbare ruimte nemen we de zorg voor dieren zo vroeg mogelijk mee in keuzes en afwegingen.” toe te voegen: “Er worden bijvoorbeeld faunauittreedplaatsen aangelegd zodat dieren veilig het water in en uit kunnen.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

JA21, VVD