Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (geen bus of tram door het Westerpark)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke metropool’.

Constaterende:

  • het Westerpark behoort tot de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam;
  • in de Omgevingsvisie 2050 en het Integraal Raamwerk een Noord-zuid tangent OV is ingetekend van de Bos en Lommerweg naar de Contactweg die door het Westerpark over de volkstuinen gaat.

Overwegende:

  • een bovengrondse bus- en/of trambaan het Westerpark in tweeën deelt,
  • de ecologische verbindingen verbroken worden;
  • een trambaan de beleving van het park door de bezoekers ernstig schaadt ;
  • de OV-lijn niet is voorgelegd in het participatietraject ‘Groot Westerpark’ van HavenStad.

Besluit:

De Omgevingsvisie 2050 zo aan te passen dat een bovengrondse tram- en/of busbaan door het Westerpark wordt uitgesloten door de volgende teksten te verwijderen:

  • Op de kaart Netwerk openbaar vervoer op pagina 96 de verbinding tussen Bos en Lommerweg en Contactweg ‘Ontbrekende verbinding dragend ov tram/bus: Onderzoek naar mogelijkheid en inpassing van tram of bus’ te schrappen.
  • Op de kaart Netwerk van stadsstraten en stadslanen op pagina 104 de verbinding tussen Bos en Lommerweg en Contactweg ‘Ontbrekende verbinding: Gewenste verbinding voor voetgangers en fietsers. Onderzoek naar mogelijkheid en inpassing van tram of bus op lange termijn’ te schrappen.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, Bij1, FvD, CDA

Tegen

NIDA, JA21, D66, SP, GroenLinks, DENK, PvdA