Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (beschermen polders)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • er een grote druk staat op het groen in en aan de randen van Amsterdam;
  • de Lutkemeerpolder al slachtoffer is geworden van een allesverwoestende bouwdrift.

Overwegende dat:

  • polders een belangrijk element zijn van het Nederlandse landschap;
  • polders bovendien, mits goed beheerd, een belangrijke rol kunnen spelen in klimaatadaptatie en het beschermen van biodiversiteit.

Besluit:

  • Toe te voegen aan het einde van paragraaf Scheg van West - Amsterdamse Tuinen en Lusthoven, op pagina 81 van de Omgevingsvisie: “Bestaande polders, zo belangrijk voor biodiversiteit en klimaatadaptie, behouden we.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, Bij1, FvD

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA