Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (beschermen polders)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • er een grote druk staat op het groen in en aan de randen van Amsterdam;
  • de Lutkemeerpolder al slachtoffer is geworden van een allesverwoestende bouwdrift.

Overwegende dat:

  • polders een belangrijk element zijn van het Nederlandse landschap;
  • polders bovendien, mits goed beheerd, een belangrijke rol kunnen spelen in klimaatadaptatie en het beschermen van biodiversiteit.

Besluit:

  • Toe te voegen aan het einde van paragraaf Scheg van West - Amsterdamse Tuinen en Lusthoven, op pagina 81 van de Omgevingsvisie: “Bestaande polders, zo belangrijk voor biodiversiteit en klimaatadaptie, behouden we.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, FvD

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA

Lees onze andere moties

Amendement inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (beschermen natuurwaarden Groen-Blauwe Hotspots)

Lees verder

Amendement inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (faunauittreedplaatsen)

Lees verder

    Word actief Doneer