Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (beschermen natuur­waarden Groen-Blauwe Hotspots)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke

metropool’.

Constaterende dat:

  • groen in Amsterdam onder grote druk staat en dat deze druk de komende decennia alleen maar zal toenemen.

Overwegende dat:

  • bebouwing in de hoofdgroenstructuur zeer onwenselijk is;
  • als er al bebouwing plaatsvindt deze zonder schade toe te brengen aan de natuur in het landschap ingepast moet kunnen worden.

Voorts overwegende dat:

  • de ingetekende achtbaan in de impressie van een groen-blauwe hotspot geen vertrouwen wekt in de bescherming van natuurwaarden van groen-blauwe hotspots.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, Bij1, FvD

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK