Amen­dement inzake alleen klein­schalige horeca in stads­parken


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in het concept beleidskader Hoofdgroenstructuur stond dat “kleinschalige horecavoorzieningen” inpasbaar zijn in stadsparken die onderdeel uitmaken van de hoofdgroenstructuur, maar de kwalificatie “kleinschalig” in het voorliggende beleidskader is weggelaten.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • grootschalige horecavoorzieningen in stadsparken mogelijk ongewenste verharding, vervuiling en verrommeling met zich mee zouden brengen;
  • grootschalige horecavoorzieningen bovendien zwaarwegende, nadelige impact zouden hebben op de mate waarin infrastructurele voorzieningen zoals wegen e.d. moeten worden aangelegd in het groen voor de bevoorrading en bereikbaarheid van zulke voorzieningen.

Besluit:

op p. 38 in de zin “Basisvoorzieningen zoals wandel- en fietspaden, informatieborden, verlichting, sport- en spelelementen, toiletten (bij voorkeur gekoppeld aan voorzieningen), een horecavoorziening of kiosk die het groentype ondersteunt en groene attracties zoals een natuurpad, bloemweide, rosarium of kruidentuin”

opnieuw het woord ‘kleinschalige’ toe te voegen, zodat deze verandert in:

“Basisvoorzieningen zoals wandel- en fietspaden, informatieborden, verlichting, sport- en spelelementen, toiletten (bij voorkeur gekoppeld aan voorzieningen), een kleinschalige horecavoorziening of kiosk die het groentype ondersteunt en groene attracties zoals een natuurpad, bloemweide, rosarium of kruidentuin.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

FvD, DENK, BIJ1, GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VOLT, JA21, CDA, GroenLinks, D66, VVD