Bont


Bont is een overbodig en wreed modeproduct. In Nederland is de overgrote meerderheid van de bevolking al decennia tegen het gebruik van bont. De import en verkoop van honden-, katten- en zeehondenbont is al verboden, net als het fokken van chinchilla’s en vossen. Jaarlijks worden er in Nederland echter nog steeds 9,7 miljoen nertsen vergast en gevild voor hun bont. Nertsen zijn ongedomesticeerde dieren, die in de kleine kooien van de bontfokkerijen vervallen tot stereotiep en zelfbeschadigend gedrag. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren geen modeaccessoire zijn.

Niet alleen landelijk maar ook in Amsterdam heeft de Partij voor de Dieren bont op de (politieke) agenda gezet. We proberen mensen bewust te maken van het leed dat achter bont(kragen) schuilgaat en maken het beleid van de gemeente Amsterdam diervriendelijker. We zetten ons in voor een bontvrije toekomst.

In november 2012 werd een motie van onze fractie aangenomen, waarin we het college vroegen zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen). Een maand later hebben we ervoor gezorgd dat bont ook als weigeringsgrond kan dienen bij het verstrekken van subsidies. Door dit amendement kan het college weigeren een subsidie te verlenen, wanneer de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd het gebruik van of de verkoop van bont omvat. In beide gevallen stemden alleen VVD en CDA tegen. Lees hier de Algemene Subsidieverordening Amsterdam.

English - Last November 2012, the Animal Rights Party Amsterdam addressed the policy around fur again when the municipal budget for 2013 was discussed and determined. We then asked by a motion for the city’s council of mayor and aldermen to officially make the statement that Amsterdam is against the use of and the sale of fur (or fur collars) in clothing. This motion has passed, with only the votes of the VVD (liberal party) and CDA (christian democrats) against it.

After that, in December, Amsterdam’s new subsidy ordinance was being discussed and renewed. We then wrote an amendment about fur, in which we suggested that when someone applies for subsidy, and the activity for which the subsidy is being used contains the use of or sale of fur, that this can be a reason to refuse granting the subsidy. Again, the amendment passed and only the liberal party (VVD) and the christian democrats (CDA) voted against.

The motion and amendment caused some buzz in the press. We also drove around town in an especially for this occasion equipped car to inform the public about the horrors of the fur industry.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Nieuws