Wibautstraat bijvrien­delijk dankzij Partij voor de Dieren


27 oktober 2011

Amsterdam wordt bijvriendelijker. De motie BEE-friendly - door de Partij voor de Dieren ingediend en met algemene stemmen aangenomen tijdens de behandeling van de Structuurvisie – krijgt nu voor het eerst gestalte in de herprofilering van de Wibautstraat.

In de voortgangsbrief die aan de commissieleden van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat is gestuurd staat het volgende: ‘Op verzoek van de gemeenteraad is de Bee Friendly-motie bij de uiteindelijke inrichting betrokken. Op aanwijzen van de stadsecoloog is ervoor gekozen beplanting aan te brengen die bijdraagt aan het behoud van de bijen in de stad. In de middenberm worden daarom voor- en najaarskrokussen geplant. Deze zorgen voor extra voedsel in tijden van schaarste.’

[plugin news default "bijen"]

[plugin vragen null "bijen"]

[plugin initiatieven null "bijen"]

[plugin moties null "bijen"]

Wij staan voor: