Van der Burg drukt hotel RAI erdoor met hulp van SP


18 december 2014

De Amsterdamse gemeenteraad is vandaag geconfronteerd met een hoogst ongebruikelijke gebeurtenis: wethouder Van der Burg verzocht om een agendapunt dat op 17 december was besproken en vastgesteld door de gemeenteraad, opnieuw te behandelen en in stemming te brengen. Hij had grote moeite met een amendement van de Partij voor de Dieren dat was aangenomen met de stemmen van PvdA, GroenLinks en SP. Het amendement zou de bouw van een hotel naast de RAI vertragen. Bij herstemming stemde de SP echter onverwacht tegen en is het amendement verworpen.

De Partij voor de Dieren diende het amendement in om de bomenstrook tussen congrescentrum RAI en de A10 te behouden. De bestemming horeca werd door het amendement ingewisseld voor de bestemming groen.

Al snel bleek wethouder Van der Burg hier ongelukkig mee te zijn. Hij stuurde halverwege de donderdagmiddag een brief naar de gemeenteraad, waarin hij verzocht om het onderwerp opnieuw te bespreken en in stemming te brengen. ‘Zowel het bestemmingsplan als genoemd amendement zijn nu nog niet in werking getreden, aangezien het besluit nog niet is gepubliceerd’, aldus Van der Burg. De SP probeerde zich uit de discussie te worstelen door te stellen dat het ‘een fout’ was geweest om voor het amendement te stemmen.

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘Ik verbaas mij over deze hoogst merkwaardige gang van zaken. Het is ongehoord dat een besluit dat op democratische wijze door de gemeenteraad is genomen een dag later wordt teruggedraaid onder grote druk van het college.’

[plugin news default "groen"]
[plugin vragen default "groen"]
[plugin moties default "groen"]

Gerelateerd nieuws

Spoedbespreking over dode en mogelijk verwaarloosde dieren in Nieuw-West

De Partij voor de Dieren heeft vanochtend een actualiteit aangekondigd inzake dode en mogelijk verwaarloosde dieren in Nieuw-...

Lees verder

2014 in de pers

Een overzicht van artikelen uit 2014 waarin de Partij voor de Dieren Amsterdam verscheen: Hospitality Management 'RAI hote...

Lees verder