Uitslag expert­meeting


10 februari 2011

Woensdag 9 februari vond aansluitend aan de commissievergadering EZP (Economische Zaken, Personeel en Organisatie) een expertmeeting plaats over damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een gedeelte van de damherten in dit gebied moet volgens het nieuwe Faunabeheerplan van de Provincies Noord- en Zuid- Holland worden afgeschoten vanwege betrokkenheid bij verkeersongelukken en overlast in tuinen. Gemeente Amsterdam is daar nog niet van overtuigd.

Een zestal experts en de burgemeester van Bloemendaal, de heer Nederveen, gaven aan de raadsleden van de Amsterdamse Gemeenteraad hun mening over het vraagstuk of de damherten moeten worden afgeschoten of niet. Het team van experts bestond uit vertegenwoordigers van Waternet, de Dierenbescherming, de Faunabescherming en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Onder hen was ook de heer van Alphen, professor in de dierenecologie (Universiteit Leiden).

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen getroffen om het aantal verkeersongelukken te beperken, waaronder plaatsing van hekken, wildroosters en wildspiegels. Hekken zijn het meest effectief om de verkeersonveiligheid te verkleinen. Er werd echter geconstateerd dat de noodzakelijke hekken er nog steeds niet daadwerkelijk staan. Verschillende raadsleden stelden daarom de vraag waarom die hekken er nog niet staan.

Burgemeester Nederveen zegde toe alle medewerking te verlenen aan de plaatsing van hekken. Wel voegde hij hieraan toe : “Als u niet instemt, krijgt u te maken met een zeer boze burgemeester.'' Alle partijen drongen er op aan dat eerst de hekken afgemaakt moeten worden.

Het lijkt hiermee dat de gemeenteraad van Amsterdam tegen het plan gaat instemmen. Eerder al gaven Partij voor de Dieren, Groenlinks, SP, Red Amsterdam en Trots op Nederland aan dat ze tegen het plan zijn. Na gisteren maakte de Partij van de Arbeid bekend dat ze als nog tegen afschot is. Waarschijnlijk wordt in maart besloten over het nieuwe faunabeheerplan.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen null "damherten"]

[plugin moties null "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren aan de slag met dierenwelzijn in Amsterdam

De Partij voor de Dieren zet zich landelijk en regionaal in voor dieren, natuur en milieu. In Amsterdam richt de partij zich ...

Lees verder

Minder OZB voor geisoleerde huizen

Als het aan de Partij voor de Dieren Amsterdam ligt, krijgen eigenaren van energiezuinige woningen binnenkort een korting op ...

Lees verder